PROJE DETAYLARI

Turkcell Engelsiz Kıbrıs Ödülleri

Kuzey Kıbrıs Turkcell Engelsiz Ödülleri” bir yarışma değil, teşvik ve duyarlılık projesidir. 

Siz de Kuzey Kıbrıs'ta ENGELSİZ HİZMET verdiğini düşündüğünüz KURUM/KURULUŞLARI nedenleri ile birlikte önerin, Engelsiz Yaşamın artmasına katkıda bulunun.

Proje Öneri Formu


Engelsiz Kıbrıs Ödülleri

Amacımız

“Destek Varsa Engel Yok” bilincini çok daha geniş kitlelere yaymak, engelliler odağında yıllardır üstlendiğimiz sosyal sorumluluk misyonunu ilerletmek ve bu alandaki çabaları onurlandırmak için her yıl Seçici Kurul tarafından belirlenen kişi ya da kurumlara “Kuzey Kıbrıs Turkcell Engelsiz Ödülleri” verilecektir.

“Kuzey Kıbrıs Turkcell Engelsiz Ödülleri’nin amacı, engelliler için fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik girişimleri teşvik etmek ve bu alanda farkındalık oluşturulması yönündeki çabaları desteklemektir.

Teknoloji, erişilebilirlik, eğitim, altyapı ve istihdam amaçlı projelerin yanı sıra engellilerin ülkenin gelişmesi ve çeşitliliğine yaptıkları olumlu katkılar “Kuzey Kıbrıs Turkcell Engelsiz Ödülleri” ile duyarlılığın yükselmesine katkı sağlanacaktır.

“Kuzey Kıbrıs Turkcell Engelsiz Ödülleri’nin en genelde amacı, engellilerin tüm insan hak ve temel özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanması yönündeki çabaları teşvik etmektir.


 Ödüllendirme Yöntemimiz

 • “Kuzey Kıbrıs Turkcell Engelsiz Ödülleri” bir yarışma değil, teşvik ve duyarlılık projedir. 
 • “Kuzey Kıbrıs Turkcell Engelsiz Ödülleri” her yıl, belirlenen kategorilerde, Seçici Kurulu tarafından belirlenmiş bir kişi ya da kuruma verilecektir. 
 • Sadece Engelsiz Mekân Ödülleri 5 farklı mekân ve kuruma verilecektir.
 • Seçici Kurul’un değerlendirme süreci belirlenmiş ve ilan edilmiş kriterler çerçevesinde, öneriler üzerinden gerçekleşecektir.
 • “Kuzey Kıbrıs Turkcell Engelsiz Ödülleri” için her yıl Öneri Kabul Süreci ilan edilecek, böylece, halka ve tüm sivil toplum kuruluşlarına öneri imkânı yaratılacaktır.
 • Seçici Kurul, kendi izleme, değerlendirme ya da gözlemleri sonucunda karar verebileceği gibi
  kendi öneri ve incelemeleri ile birlikte diğer tüm önerileri de birlikte değerlendirecektir.

Seçici Kurul ve Paydaşlar

Seçici Kurul, projenin paydaşları olarak belirlenen kuruluşların temsilcilerinden oluşacaktır. 
Bu kuruluşlar;

 • Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği
 • KKTC Engelliler Dayanışma Derneği
 • Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı
 • Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları
 • Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı
 • Şehir Planlama Odası
 • Kuzey Kıbrıs Turkcell

Kriterler
Kuzey Kıbrıs Turkcell Engelsiz Ödülleri’nde aşağıdaki kriterler dikkate alınarak ve puanlanarak değerlendirme yapılır.

 • Engellilere yönelik sunulan en geniş fayda
 • İşlerlik, uygulama başarısı, sürdürülebilirlik
 • Çözüm odağı
 • Farkındalık, duyarlılık ve empati yaratmak
 • İhtiyaca yanıt vermek
 • Görünürlük, pratiklik

 

“Kuzey Kıbrıs Turkcell Engelsiz Ödülleri” şu kategoriler altında belirlenecektir.

1. Engelsiz Mekan Ödülü
Kuzey Kıbrıs’ta kamusal alanda hizmet veren bina ya da yapıların, engellilere uyumlu olarak düzenlenmesi ve en geniş fayda da dikkate alınarak, kamu ya da özel ile mekana bu alanda ödül verilecektir. Engelsiz Mekan Ödülü verilirken, asgari engel grupları için en üst düzeyde fayda sağlaması değerlendirilecektir.

Engelsiz Mekan Ödülü için Mimarlar Odası tarafından onaylanan “Herkesin Kullanımına Uygun Yapı Tasarımı” kriterleri esas alınacaktır. (EK)

2. Engelsiz Hizmet Ödülü
Kuzey Kıbrıs’ta hizmet veren tüm kurum, kuruluş ya da bireylerin, engelli bireylere hizmet alanında geliştirdiği projeler ya da katkılar değerlendirmeye alınacaktır.

‘Engelsiz Hizmet Ödülü’ne yönelik değerlendirmede, sadece belirli engel gruplarından ziyade tüm engel grupları düşünülerek yapılan hizmet bütünlüğü dikkate alınmalı ve yapılan hizmetin engel gruplarının yaşam kalitesini ne ölçüde değiştirdiği ve/veya fayda sağladığı değerlendirilmelidir.

3. Engelsiz Eğitim Ödülü
Engelli bireylerin ve tüm engel gruplarının fırsat eşitliği içerisinde eğitim yapması ilkesi değerlendirilecek.

Bu anlamda, eğitim kurumlarımız ya da eğitimciler, sunduğu hizmet ve olanaklar, erişim uyumluluğu, fırsat eşitliğine yarattığı fayda ile değerlendirmeye alınacaktır.

Özel ya da resmi eğitim kurumlarının; engelli bireylerin yetkinliklerini artırmak, toplumsal yaşama katkısı, engellilere yönelik özel teknoloji donanımı, mesleki vb. eğitim atölyelerindeki özel imkanlar, aileye sosyal destek, mekansal erişim kolaylığı, yurt içi ya da yurt dışı etkinliklere katılım imkanı gibi unsurlar Engelsiz Hizmet Ödülü değerlendirmesine rehberlik edecektir.

4. Engelsiz İstihdam Ödülü
Engelli bireylerin üretim süreçlerine dahil edilmesi amacıyla istihdam yaratan tüm kurum, kuruluş ve işletmeler değerlendirilerek, bu alandaki öncü girişimler ödüllendirilecektir.

Ayrıca, Engellileri Koruma ve Rehabilite Yasası uyarınca kurumların % 4 engelli istihdamı bulundurma koşulu dikkate alınacaktır.%4 ve üzeri engelli istihdamı bulunduran kurumlar değerlendirilecektir.

5. Engelsiz Proje Ödülü
Engelli bireylerin hayatın tüm şartlarından eşit yararlanabilmeleri veya toplumda engelli farkındalığı yaratmak amacıyla hayata geçirilen tüm projelerin değerlendirileceği kategori olarak belirlenmiştir.

6.Engelsiz Yaşam Ödülü
Engelli bireylerin başarılarını taçlandırmak amacıyla kültür, sanat, eğitim, üretim ve diğer alanlarında gönüllülük esasında öncülük yapan, özveriyle çalışan kişilerin ödüllendirilmesi amacıyla değerlendirme yapılacaktır.

Bu değerlendirmede engellilerin yaşam kalitelerini, standartlarını, farkındalıklarını ve toplumsal duyarlığı artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar özellikle dikkate alınacaktır.

ÖZEL ÖDÜL VE DİĞER KOŞULLAR
(a) Seçici Kurul, yapacağı değerlendirme sonucunda eğer isterse “Özel Ödül” belirleme hakkına sahiptir.
(b) Seçici Kurul sadece ödül alan kişi ya da kurumları açıklar.
(c) Toplamda 7 kategoriden oluşan “Kuzey Kıbrıs Turkcell Engelsiz Ödülleri” şartnamede belirlenen kriterlere ışığında Seçici Kurul’un yapacağı puanlama ve/veya oylama sonucu değerlendirilecektir.
(d) Seçici Kurul, ödüle değer bulduğu kişi/kurum ve kuruluşlara yönelik olarak ödül gerekçelerini ortaya koymakla yükümlüdür.
(e) Projeyi yürüten kurumun evrensel rekabet koşulları hassasiyeti nedeniyle GSM alanındaki operatörler değerlendirme kapsamı dışındadır.

Takvim
a.Yılın Engelsiz Ödülleri’ için her yıl Eylül ayında öneri kabulü duyurusu yapılır. Bu duyurunun yapılmasından 15 gün sonra ‘Seçici Kurul’ bir araya gelerek değerlendirme sürecini başlatır.
b.Seçici Kurul, belirlenen kriterler doğrultusundan ilk toplantısından itibaren en geç 2 ay içerisinde değerlendirmesini tamamlayarak, ödülleri açıklar.
c.Yılın Engelsiz Ödülleri, her yıl, Aralık ayı içerisinde düzenlenecek bir etkinlik ile takdim edilir.

Ödüller için öneri koşulları

 • “Kuzey Kıbrıs Turkcell Engelsiz Ödülleri”ne öneride bulunmak için hazırlanan formun www.kktcell.com web sayfası üzerinden doldurulması gerekmektedir.
 • Projede belirtilen kategorilerin tümüne veya sadece birine önerme yapılabilir. Kategori sınırlaması yoktur.
 • Öneride bulunan paydaşlar ve /veya kişiler kategorilere önerilerini gerekçeleriyle birlikte sunmalıdır.
 • Önerilerin kişi / kurum açık isimle yapılması gerekmektedir.
 • Engelsiz mekan önerilerinde fotoğrafla birlikte başvuru yapılması gerekmektedir.
 • Seçici Kurul öneriler için derinlemesine araştırma yapma hakkına sahiptir.
 • Ödüllendirme sadece Seçici Kurul’un kategoriler bazında belirlediği kişi veya kurumlara yapılacak, toplumumuzun engelliler konusunda farkındalığını artırmak, engelsiz yaşamı desteklemek amacıyla gerçekleştirilen projeler için öneride bulunmak gönüllülük esasında olacaktır.


 

Kimler katılabilir?
Projeye değerlendirilmesi için önerileri herkes yapabilir.

Nereden katılabilirim?
Projeye katılım sadece web sayfamız üzerinden doldurulan öneri formu üzerinden ilerleyecektir.

Nasıl katılabilirim?
Web sayfamız üzerinde belirlenen Proje Öneri Formunun doldurulup iletilmesi yeterli olacaktır.

Katılım/Öneri ücretli mi?
Hayır, herhangi bir ücreti yoktur.

Proje Önerisine birden fazla kez katılabilir miyim?
Evet katılabilir.

Proje ne kadar sürecektir?
Proje öneri süresi 30 Kasım 2017 tarihine kadar sürecektir.

Konu hakkında detaylı bilgiyi nereden alabilirim?
ezgi.gocmen@kktcell.com mail adresi ve 0533 850 01 86 nolu cep numarasından alabilirler

Öneri yapan kişilere ödül verilecek mi?
Proje önerisi yapan kişilere ödül verilmeyecektir.

Sayfayı kaydırın