İNSAN KAYNAKLARI

Kuzey Kıbrıs Turkcell'de Çalışmak

İşe alımlarımızda kurum kültürüne ve pozisyona özel yetkinliklere sahip en uygun adayı Kuzey Kıbrıs Turkcell'e kazandırmayı hedefleriz. Seçme ve yerleştirme sürecinde, açık pozisyonlarımızın niteliklerine göre "Değerlendirme Merkezi" çalışmaları veya işe göre simülasyon çalışmaları da uygulanır. Kullanılan simülasyon araçları ile adayların profesyonel hayattaki tutum ve davranışları gözlemlenir. Açık Pozisyonlar

 

Kuzey Kıbrıs Turkcell'de çalışmak

Fırsat Eşitliği Politikamız

Kuzey Kıbrıs Turkcell’de tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği sunmaya önem veriyoruz. İş gücümüzdeki farklılıkları; işimiz, çalışanlarımız, ekosistemimiz için bir zenginlik olarak görüyor ve destekliyoruz.

Çalışanlarımızla ilgili verdiğimiz tüm kararları, çalışanın cinsiyeti, yaşı, inancı, etnik kökeni, milliyeti, medeni durumu, sağlık durumu, fiziksel engelleri, cinsel tercihlerinden bağımsız olarak veririz. Çalışanlarımıza yönelik veya onlar arasında her türlü ayrımcılığa ve tacize karşı durur, bu konularda asla taviz vermeyiz.

Tüm insan kaynakları politika ve süreçlerimizi, bu temel prensibi esas alarak uygularız.Ücret ve Ek Menfaatler 

Ücret ve Ek Menfaatler politikamız çalışanlarımızın yetkinliklerini, üstlendikleri görev ve sorumlulukları, eğitim ve iş tecrübelerini esas alır. Yüksek performansı ödüllendiren, adil ve yenilikçi bir yapıyı sürekli kılmayı amaçlar. Bu doğrultuda çalışanlarımıza sunduklarımız;

 • Yıllık performans primi
 • Özel sağlık sigortası
 • Özel hayat sigortası
 • Flex Puan
 • Yemek Puan
 • Doğum günü izni
 • GSM Hat & Telefon
 • İnternet
 • Çalışan Kredisi
 • Cihaz, İnternet ve TV+ Kampanyası

Kıdem Ödülü

5, 10, 15 ve üzeri yıldır bizimle olan çalışma arkadaşlarımız altın ile ödüllendirilir.


Eğitim ve Gelişim

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Turkcell Akademi ile işbirliği içerisinde eğitim ve gelişim faaliyetlerini sürdürür. Sınıf içi eğitimlerin yanı sıra; mobil eğitim, sanal sınıf eğitimleri, e-learning, gibi alternatif kanallardan çalışanların ihtiyacı olan tüm eğitimlere kolayca ulaşması amaçlanır. Çalışanların mesleki gelişimini destekleyecek teknik eğitimler, liderlik programları ve Hayata Ait Programlar kategorisinde yer alan kişisel gelişim eğitimleri ile tüm çalışanlara, ihtiyaçlarına yönelik eğitim gelişim desteği sağlanır.

Turkcell Akademi sayfasına ulaşmak için tıklayınız.


Mobil Çalışma Uygulaması

Mobil teknolojilerimizle zamandan ve mekandan bağımsız çalışma imkanlarına sahibiz. Mobil çalışma, ayda en fazla 4 gün olacak şekilde ofis bağımsız çalışmadır. Çalışanın nerede olursa olsun ofisteymiş gibi günlük çalışma saatine bağlı kalarak aktif ve tam zamanlı çalışmasını ifade eder. Şirket ağına uzaktan erişim sağlayabildiğimiz gibi 4,5G destekli telefonlar, Kuzey Kıbrıs Turkcell VINN ve dizüstü bilgisayarlarla mekan sınırlaması olmaksızın çalışma olanağına sahibiz. 


Esnek Anne Uygulaması

Kuzey Kıbrıs Turkcell’de yeni annelerimizin, iş-yaşam dengelerini kurmalarını teşvik etmek, aileleri ve bebekleri ile daha çok vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla esnek çalışma modeli uygulanır. Kuzey Kıbrıs Turkcell’li annler resmi tatiller hariç hafta içi saat 10:00-15:00 arası ofiste bulunmak koşulu ile uzaktan çalışarak günde 8 saatini dolduracak şekilde esnek çalışma uygulamasından yaralanabilirler.


Çalışanlarımızın Gözünden Kuzey Kıbrıs Turkcell 

 

Performans ve Yetenek Yönetimi

Turkcell Performans ve Yetenek Yönetimi, çalışanlarımızın başarılı iş sonuçlarını, kurum kültürü ve değerlerine uygun davranışlarını ve yüksek performanslarını ortaya çıkarmayı amaçlayan bir süreçtir. 

 

Süreç 5 adımdan oluşur:

 • Hedef Belirleme
 • Ara Değerlendirme
 • Davranış Modeli Değerlendirme
 • Performans Değerlendirme
 • Yetenek Yönetimi adımlarından oluşan Performans ve Yetenek Yönetimi süreçleri işletilmektedir.

Hedef Belirleme Süreci ile çalışanların şirket hedefi paralelinde doğru hedeflere yönelmeleri sağlanır. Sene başında belirlediğimiz hedefleri Ara Değerlendirme Dönemi’nde gözden geçiririz. Davranış Modeli Değerlendirme sürecinde Turkcell Değerleri paralelinde belirlenmiş olan Davranış Modeli çerçevesinde, yöneticimiz, ekibimiz, müşteri ve eşitlerimiz tarafından 360 derece değerlendiririz. Performans Değerlendirme döneminde hedeflerimiz objektif olarak değerlendirilir. Yetenek Yönetimi sürecinde Davranış Modeli Değerlendirme ve Performans Değerlendirme sonuçlarımız ile geleceğe dair potansiyellerimiz değerlendirilir, aramızdaki fark yaratan yetenekler belirlenir.

Kariyer Süreçleri

Turkcell’de kariyer yollarımızı değiştirme veya farklı deneyimler kazanma fırsatından faydalanabiliriz. Açılan pozisyonlar öncelikle iç ilanla şirket içinde duyurulur ve bu ilanlara dileyen çalışma arkadaşlarımız başvurabilir. Değerlendirme sonuçlarına göre kariyer ve terfi hareketleri yapılır.


Sayfayı kaydırın