Genel Bakış

Kıbrıs Mobile Telekomunikasyon Limited Şirketi

Kuzey Kıbrıs Turkcell markasıyla hizmet veren Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Limited Şirketi, telekomünikasyon hizmetleri sunmak üzere 1999 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurulmuştur.
 
Kuzey Kıbrıs Turkcell, KKTC’de sabit internet alanında da hizmet vermek üzere 2017’de kurduğu Lifecell Digital Limited Şirketi ile, müşterilere hem GSM hem de sabit internet alanında bir bütün olarak yakınsama hizmeti veren ilk entegre dijital operatör olmuştur.
 
Bununla birlikte 2019 yılında kurduğu Güneş Enerji Santrali ile alanında KKTC’de ve Turkcell Grup şirketleri içerisinde Güneş Enerji Santrali olan ilk şirket olma ünvanına sahiptir.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, 2022 yılında açılan 4G/5G ihalesinde en geniş frekans bandını alarak 7 Eylül 2023 tarihinde 4.5G’yi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hizmete sunan ilk operatör olmuş, %99,6 nüfus kapsaması ile bu hizmeti Kuzey Kıbrıs’ta 10 ay içinde hayata geçirip müşterilerini 10 kata kadar hızlı internet altyapısına kavuşturmuştur.


Sosyal Sorumluluğun Bilinciyle

Kuzey Kıbrıs TURKCEL, bugüne kadar ticari faaliyetlerinin yanı sıra, sosyal sorumluluğunun bilinciyle, topluma değer katacağına inandığı eğitimden çevre faaliyetlerine, kültür-sanattan spora çeşitli etkinliklere de destek vermeyi amaç edinmiştir. Kuzey Kıbrıs TURKCELL 'in bu faaliyetlerdeki amacı, ülkemizdeki nitelikli insan kaynağının geliştirilmesine ve sosyo-kültürel yaşama katkı sağlamaktan ibarettir. Toplumdan kazanılanın bir bölümünü yine toplum yararına kullanma yaklaşımı ile sponsorluk, bağış ve yardım için bu güne kadar 6 milyon TL'nin üzerinde yatırım yapmıştır.

Kuzey Kıbrıs TURKCELL "Lider teknoloji şirketi olarak, Kıbrıs'ta yaşayan tüm bireylerin; eğitim, sağlık, güvenlik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına, Turkcell Grup olanaklarını da kullanarak çözüm getirmek" olarak belirlediği misyonuyla devamlı çalışarak "Kıbrıs'ın yaşama değer katan lider teknoloji şirketi olmak." şeklinde tanımladığı vizyonuna erişmek için hız kesmeden çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

Vizyonumuz

Ekonomik, sosyo-kültürel ve teknoloji bakımından Kıbrıs'ın yaşama değer katan Lider Teknoloji Şirketi olmak vizyonumuzun temelini oluşturmaktadır.

Misyonumuz

Lider teknoloji şirketi olarak, Kıbrıs'ta yaşayan tüm bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına, Turkcell Grup olanaklarını da kullanarak çözüm getirmek.

Değerlerimiz

  • İnsana değer veririz.
  • Toplumsal değerlerimize sahip çıkarız
  • Farklılıklarımız zenginliğimizdir.
  • Önce müşterimiz için varız.
  • Çevik bir takımız.
  • Açık iletişime inanırız.
  • Fark yaratırız.

Müşteri Memnuniyeti Yaklaşımı

Müşteri isteklerini açık, şeffaf, hızlı, güven verici ve müşteri odaklı bir şekilde çözmeyi taahhüt ederiz.Müşteri isteklerini daima kaliteli hizmet sunma anlayışımızla ele alırız. Müşterilerimizden şikâyet aldığımız durumda her şikâyeti objektif, özenli ve dikkatli bir şekilde inceler ve bu inceleme sonucunda çözüm sunarız. Şikâyet ve öneriler paralelinde de kalıcı iyileştirmeleri sistem ve süreçlerimizde uygularız. Çalışanların katılımcılığını, paylaşımcılığını, yaratıcılığını destekleyerek, kendilerini ifade edebilecekleri ve sürekli kendilerini geliştirebilecekleri ortamlar sağlarız.Kuzey Kıbrıs Turkcell'in müşteri istekleri ve şikâyet yönetim süreci ve kullanılan sistemleri, gelişime açık alanların tespit edilmesi ve verimliliğin arttırılması için düzenli olarak gözden geçirir, etkinlikleri raporlar ve sürekli iyileştiririz.

Kalite Politikası

Tüm paydaşlarımızın (çalışanlarımızın, ailelerinin, tedarikçilerimizin, hissedarlarımızın, bayilerimizin ve toplumun) sürekli artan memnuniyet ve bağlılığını sağlarız. Süreç, ürün ve hizmetlerimizin kalitesini değişen pazar dinamiklerine uyum sağlayacak şekilde sürekli geliştiririz. Kalite Yönetim Sistemi ve Kalite Hedefleri sürekli bir şekilde gözden geçirilir ve ortaya çıkan geliştirme alanları raporlanarak geliştirici aksiyonlar hızlıca alınır. Tüm aksiyonları ve değişiklikleri içeride çalışanlara dışarıda da paydaşlarımıza duyururuz.

Murat Küçüközdemir

Murat Küçüközdemir - Genel Müdür

Murat Küçüközdemir, 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Profesyonel hayata 1993 yılında başlayan Murat Küçüközdemir, 2005 yılına kadar sırasıyla Telemesaj A.Ş., Intelnet A.Ş. ve Elkotek A.Ş. firmalarında mühendislik ve yöneticilik görevlerinde bulundu. 2005-2007 yılları arasında Gisad Telekom’da Genel Müdür, 2007-2012 yılları arasında Global İletişim A.Ş. şirketinde Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görev aldı.

Turkcell ailesine 2012 yılında Veri Merkezi ve Bulut Bilişim Teknolojileri Danışmanı olarak katılan Murat Küçüközdemir, 2013-2015 yılları arasında kurumsal ve sabit ürünlerden sorumlu Pazarlama Direktörü, 2015-2019 yılları arasında ise Kamu Satış Direktörü olarak görev aldı. Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesine 2019 yılında Satış & Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak katılan Murat Küçüközdemir, 1 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Emrah Doğan

Emrah Doğan - Genel Müdür Yardımcısı / Finans & Regülasyon

Emrah Doğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi/ Uluslararası İlişkiler ve İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

Profesyonel hayata 2007 yılında başlayan Emrah, 2010 yılına kadar PWC’de Denetim Ekip Şefi olarak görev aldı. Turkcell ailesine 2010 yılında Turkcell Mobil İşler Finansal Raporlama Uzmanı olarak katılan Emrah, 2016-2021 yılları arasında Turkcell Mobil İşler Finansal Raporlama Yöneticisi, 2021-2022 arasında Telekom Sektörü Finansal Raporlama Direktör Yardımcısı olarak görev almıştır.

2022 yılından itibaren Kuzey Kıbrıs Turkcell Finans & Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almaktadır.

 

Mahmut Ünsal Erüreten

Mahmut Ünsal Erüreten - Genel Müdür Yardımcısı / Teknik Operasyonlar

Mahmut Ünsal Erüreten, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

2005 yılında SS & BSS Engineer olarak Turkcell Ailesi’ne katılan Mahmut, 2007-2009 yılları arasında Project Manager olarak görev aldı. 2009-2012 yılları arasında Life Belarus’ta Radio & Transport Network O&M Division Manager olarak çalıştı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesine 2012 yılında Technical Operations Assistant General Manager olarak katılan Mahmut, 2015 yılına kadar bu görevini sürdürdü. 2015 yılında bugüne kadar Turkcell Ukrayna iştiraki Life bünyesinde Chief Technology Officer görevini sürdürmektedir. Mahmut Ünsal Erüreten, 2022 yılında Teknik Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı olarak Kuzey Kıbrıs Turkcell’e yeniden katılmıştır.

Ali Gürler

Ali Gürler - Genel Müdür Yardımcısı / Satış

Ali Gürler, 2000 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

Profesyonel hayata 2000 yılında başlayan Ali Gürler, 2000-2005 yılları arasında Turkcell’de Sistem Destek Mühendisi, 2005-2007 yılları arasında ise Faturalandırma ve Ücretlendirme Takım Yöneticisi olarak görev aldı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesine 2007 yılında Temel Şebeke Müdürü olarak katılan Ali Gürler, 2010-2011 yılları arasında Merkezi Operasyonlar Müdürü, 2011-2017 yılları arasında ise Bilgi ve İletişim Teknolojileri Müdürü olarak görev aldı.

2017-2022 yılları arasında Kuzey Kıbrıs Turkcell Teknik Operasyonlar Genel Müdür Yardımcılığı; 1 Mayıs 2022- 1 Ekim 2023 döneminde Kuzey Kıbrıs Turkcell Satış & Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı görevini üstlenmiştir. 1 Ekim 2023 yılı itibari ile Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Deniz Mungan Sonuç

Deniz Mungan Sonuç - Genel Müdür Yardımcısı / Pazarlama

Deniz Mungan, Louisiana State University Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini yine Louisiana State University Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı.

Profesyonel hayata 2007 yılında Turkcell ailesine katılarak başlayan Deniz, sırası ile Müşteri Segment Yöneticisi, Bireysel Segment Takım Lideri, Bireysel Segment Müdürü, Segment Yönetimi Müdürü, Pazarlama ve Analiz Müdürü ve Pazarlama Müdürü görevlerinde bulundu.

2020-2021 yılları arasında ise Pazarlama ve Starateji Müdürü olarak görev aldı. 2021 yılında Pazarlama Müdürü görevini üstlenen Deniz, 1 Nisan 2024 itibari ile Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almaktadır.

 

Sayfayı kaydırın