Genel Bakış

Kuzey Kıbrıs TURKCELL

3 Ağustos 1999 tarihinde Turkcell İletişim Hizmetleri A. Ş'nin 4. dış iştiraki olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde abonelerine hizmet vermeye başladı.

Abonelerine sunduğu mobil ses ve veri iletişimine dayalı hizmetlerin çeşitliliğini, kalitesini ve buna bağlı olarak abone sayısını da artırarak gelişimini yıllar içerisinde sürdürdü.


Hep Daha İyiye...

Kurulduğu günden bu yana mobil iletişim dünyasındaki yenilikleri, dünyayla eş zamanlı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne getiren ve abonelerine hayatı kolaylaştıran, zaman kazandıran, bilgiye kolay erişim sağlayan hizmet ve ürünler sunmayı amaçlayan Kuzey Kıbrıs TURKCELL, altyapı geliştirme çalışmalarını bu yönde devam ettirmektedir.

Kuzey Kıbrıs TURKCELL, kişilerin GSM kullanım alışkanlıklarına ve yaşam tarzlarına özel faydalar sağlayan programların yanı sıra kurumsal abonelerine de iş süreçlerinde verimliliği ve rekabet gücünü artıran ürün ve hizmetler sunmaktadır. Kuzey Kıbrıs TURKCELL, Ekim 2008 itibariyle 3N (3.Nesil) teknolojisini aboneleri ile buluşturmuştur.

Sosyal Sorumluluğun Bilinciyle...

Kuzey Kıbrıs TURKCEL, bugüne kadar ticari faaliyetlerinin yanı sıra, sosyal sorumluluğunun bilinciyle, topluma değer katacağına inandığı eğitimden çevre faaliyetlerine, kültür-sanattan spora çeşitli etkinliklere de destek vermeyi amaç edinmiştir. Kuzey Kıbrıs TURKCELL 'in bu faaliyetlerdeki amacı, ülkemizdeki nitelikli insan kaynağının geliştirilmesine ve sosyo-kültürel yaşama katkı sağlamaktan ibarettir. Toplumdan kazanılanın bir bölümünü yine toplum yararına kullanma yaklaşımı ile sponsorluk, bağış ve yardım için bu güne kadar 6 milyon TL'nin üzerinde yatırım yapmıştır.

Kuzey Kıbrıs TURKCELL "Lider teknoloji şirketi olarak, Kıbrıs'ta yaşayan tüm bireylerin; eğitim, sağlık, güvenlik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına, Turkcell Grup olanaklarını da kullanarak çözüm getirmek" olarak belirlediği misyonuyla devamlı çalışarak "Kıbrıs'ın yaşama değer katan lider teknoloji şirketi olmak." şeklinde tanımladığı vizyonuna erişmek için hız kesmeden çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

Vizyonumuz

Ekonomik, sosyo-kültürel ve teknoloji bakımından Kıbrıs'ın yaşama değer katan Lider Teknoloji Şirketi olmak vizyonumuzun temelini oluşturmaktadır.

Misyonumuz

Lider teknoloji şirketi olarak, Kıbrıs'ta yaşayan tüm bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına, Turkcell Grup olanaklarını da kullanarak çözüm getirmek.

Değerlerimiz

  • İnsana değer veririz.
  • Toplumsal değerlerimize sahip çıkarız
  • Farklılıklarımız zenginliğimizdir.
  • Önce müşterimiz için varız.
  • Çevik bir takımız.
  • Açık iletişime inanırız.
  • Fark yaratırız.

Müşteri Memnuniyeti Yaklaşımı…

Müşteri isteklerini açık, şeffaf, hızlı, güven verici ve müşteri odaklı bir şekilde çözmeyi taahhüt ederiz.Müşteri isteklerini daima kaliteli hizmet sunma anlayışımızla ele alırız. Müşterilerimizden şikâyet aldığımız durumda her şikâyeti objektif, özenli ve dikkatli bir şekilde inceler ve bu inceleme sonucunda çözüm sunarız. Şikâyet ve öneriler paralelinde de kalıcı iyileştirmeleri sistem ve süreçlerimizde uygularız.Çalışanların katılımcılığını, paylaşımcılığını, yaratıcılığını destekleyerek, kendilerini ifade edebilecekleri ve sürekli kendilerini geliştirebilecekleri ortamlar sağlarız.Kuzey Kıbrıs Turkcell'in müşteri istekleri ve şikâyet yönetim süreci ve kullanılan sistemleri, gelişime açık alanların tespit edilmesi ve verimliliğin arttırılması için düzenli olarak gözden geçirir, etkinlikleri raporlar ve sürekli iyileştiririz.

Harun Maden

Harun Maden - Genel Müdür

Harun Maden, lisans eğitimini 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi Elektronik Haberleşme Bölümü’nde tamamlamıştır.

 1986-1989 yılında Kerimoğlu Makinacılık ve Ticaret A.Ş.’de Endüstriyel Kontrol ve Otomasyon Mühendisi olarak çalışmaya başlamıştır. 1989-2002 Yılları arasında Datateknik’te sırasıyla Teknik Müdür (1989-1991), Ürün Geliştirme Müdürü (1991-1993), Satış&Pazarlama Koordinatörü (1993-1996) ve son olarak Genel Müdür Yardımcısı (1996-2002) olarak çalışmıştır. 2002-2006 Yılları arasında Hızlı Sistem Bilişim A.Ş.’ de Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel Müdürlük, aynı zamanda Hızlı Sistem Mağazacılık A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür. Bunun yanı sıra Türk Telekom A.Ş.’de 2003-2004 döneminde Yönetim Danışmanlığı yapmıştır. 2007-2009 Yılları arasında Teletek Telekomünikasyon A.Ş. ve Global İletişim A.Ş.’de Genel Müdürlük görevlerini yürütmüştür. 2010-2015 Yılları arasında İBB’ye bağlı çeşitli şirketlerde üst yönetim rollerinde bulunmuştur. 2011 Yılında İBB Kültür A.Ş.’de Genel Müdür Vekili, 2012-2015 döneminde İBB İstelkom A.Ş.’de Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı ve 2010-2015 döneminde ise İBB Belbim A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak çalışmıştır.

Son olarak 2015-2017 yılları arasında, PTT A.Ş.’de Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkanı ve en son Müşavirlik görevlerinde bulunmuştur. Diğer taraftan 2012 Yılından bu yana Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’nda Yönetim Kurulu Üyesidir.

 17 Nisan 2017 tarihinden itibaren Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

Ahmet Avar

Ahmet Avar - Genel Müdür Yardımcısı / Finans ve Regülasyonlar

Ahmet Avar, lisans eğitimini 1995 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladıktan sonra 1998 yılında Uluslararası Amerikan Üniversitesinde Bankacılık alanında yüksek lisans yapmıştır.

Ahmet, profesyonel kariyerine 1995 yılında Uluslararası Amerikan Üniversitesinde Muhasebe Müdürü olarak başlamıştır. Turkcell ailesine ise 2002 yılında Kuzey Kıbrıs Turkcell’de katılarak sırası ile Muhasebe ve Raporlama Uzmanı, Bütçe Raporlama ve Kurumsal Risk Yönetimi Müdürü Finans & Regülasyon Direktörü görevlerini yürütmüştür.

2015 yılından bu yana ise Turkcell Finans fonksiyonunda Finansal Operasyon Merkezi Direktörü olarak görev almaktadır.1 Aralık 2020 itibari ile aramıza katılmıştır.

Murat Küçüközdemir

Murat Küçüközdemir - Satış & Pazarlama & Müşteri Deneyimi Direktörü

Murat Küçüközdemir, 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Profesyonel hayata 1995 yılında Intelnet A.Ş’de Pre- Sales Engineer olarak başlayan Murat Küçüközdemir sırasıyla 1997-2005 yılları arasında Elkotek’te İş Geliştirme Müdürü, 2005-2007 yılları arasında Gisad Telekom’da Genel Müdür, 2007-2009 yılları arasında Global İletişim’de Satış ve Pazarlama Koordinatörü, 2009-2012 yılları arasında ise aynı şirkette Genel Müdür olarak görev aldı.

Turkcell ailesine 2012 yılında Datacenter/Cloud Computing/IT Consultant olarak katılan Murat Küçüközdemir, 2013-2015 yılları arasında Corporate Marketing, Fixed Broadband & Convergence Products Direktörü, 2015 yılından bu yana ise Public Sector Sales Direktörü olarak görev aldı.

01.04.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Satış & Pazarlama Direktörü görevine atanmıştır.

Burcu Topal

Burcu Topal - Genel Müdür Yardımcısı / İnsan Kaynakları

Burcu Topal, 2000 yılında Lefke Avrupa Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmuşur. 2004 yılında ise aynı üniversitede İşletme bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.


2002-2005 yılları arasında Sontex Ltd. Şti'de Üretim Planlama Uzmanı olarak, 2005-2008 yılları arasında ise ODTÜ KKK'da İnsan Kaynakları Uzmanı olarak çalışmıştır.

Turkcell ailesine 2008 yılında İnsan Kaynakları/ Çalışan İlişkileri Yönetimi Uzmanı olarak katılmıştır. 2013-2015 yılları arasında Çalışan İlişkileri Yönetimi Müdürü olarak görev almıştır. 1 Temmuz'dan bu yana ise İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı görevini sürdürmektedir.

Ali Gürler

Ali Gürler - Genel Müdür Yardımcısı / Teknik Operasyonlar

Ali Gürler, 2000 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Lisans eğitimini tamamlamıştır.

Turkcell ailesine 2000 yılında katılan Ali, 2000 - 2005 yılları arasında Şebeke Operasyonları bölümünde Sistem Destek Mühendisi, 2005 - 2007 yılları arasında ise Faturalandırma ve Ücretlendirme bölümünde Takım Yöneticisi olarak çalıştı ve 2007 yılında Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesine transfer oldu. Kuzey Kıbrıs Turkcell’de, 2007 - 2010 yılları arasında Temel Şebeke Müdürü, 2010 - 2011 yılları arasında ise Merkezi Operasyonlar Müdürü olarak görev yaptı. Kasım 2011 tarihinden itibaren de Bilgi ve İletişim Teknolojileri Müdürü olarak çalışmıştır.

01.11.2017 tarihinden itibaren Teknik Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı görevine atanmıştır.


.

Sayfayı kaydırın